• Kateg├│rie
 • /home/demanovarezort/live/wp-content/themes/demanova/header.php:224:null
  

  GDPR

  V├í┼żen├Ż z├íkazn├şk,

  T├íto inform├ícia o ochrane osobn├Żch ├║dajov a s├║kromia sa vz┼ąahuje na V├ís a na Va┼íe osobn├ę ├║daje, preto┼że ste na┼íim z├íkazn├şkom. Na┼ía spolo─Źnos┼ą vystupuje ako prev├ídzkovate─ż pri sprac├║van├ş Va┼íich osobn├Żch ├║dajov. Chceme V├ím vysvetli┼ą ako budeme pou┼ż├şva┼ą osobn├ę ├║daje, ktor├ę z├şskame od v├ís alebo od tret├şch str├ín po─Źas trvania n├í┼ího zmluvn├ęho vz┼ąahu, ─Źi po jeho ukon─Źen├ş.

  T├Żmto dokumentom si z├írove┼ł chceme splni┼ą na┼íu povinnos┼ą poskytn├║┼ą inform├ície pod─ża ─Źl. 13 Nariadenia Eur├│pskeho parlamentu a rady (E├Ü) ─Ź. 2016/679 z 27. apr├şla 2016 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov, ktor├Żm sa zru┼íuje smernica 95/46/ES (v┼íeobecn├ę nariadenie o ochrane ├║dajov) a z├íkona ─Ź. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobn├Żch ├║dajov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov

  Zobrazi┼ą cel├Ż odsek Zobrazi┼ą menej z odseku

  1. Typy osobn├Żch ├║dajov

  Spracovávame nasledujúce údaje:

  • Osobn├ę kontaktn├ę ├║daje. Napr├şklad va┼íe meno, priezvisko, adresa trval├ęho bydliska, adresa na zasielanie p├şsomnost├ş, emailov├í adresa, kontaktn├ę telef├│nne ─Ź├şslo, d├ítum narodenia.
  • Pracovn├ę kontaktn├ę ├║daje. Napr├şklad adresa firmy, ktor├║ zastupujete, pracovn├í emailov├í adresa a telef├│nne ─Ź├şslo.
  • Zmluvn├ę ├║daje. Napr├şklad obsah zmluvy uzatvorenej s na┼íou spolo─Źnos┼ąou, vr├ítane v┼íetk├Żch jej dodatkov, rozsah poskytovan├Żch slu┼żieb, typ vozidla, jeho ozna─Źenie.
  • Platobn├ę inform├ície.
  Zobrazi┼ą cel├Ż odsek Zobrazi┼ą menej z odseku

  2. ├Ü─Źely a ciele sprac├║vania ├║dajov

  Va┼íe ├║daje budeme sprac├║va┼ą na nasledovn├ę ├║─Źely:

  • Poskytovanie zmluvn├Żch slu┼żieb. Mus├şme zabezpe─Źova┼ą evidenciu svojich klientov v zmysle osobitn├Żch predpisov. Pr├ívnym z├íkladom je plnenie z├íkonnej povinnosti prev├ídzkovate─ża.
  • Vernostn├Ż program . Evidencia z├íkazn├şka a zasielanie noviniek o najnov┼í├şch ponuk├ích a slu┼żb├ích spojen├Żch s ─Źlenstvom v na┼íom programe. Pr├ívnym z├íkladom je zmluva uzatvoren├í medzi nami a opr├ívnen├Ż z├íujem prev├ídzkovate─ża.
  • Direct marketing. Zaober├íme sa t├Żm, ako V├ím vylep┼íi┼ą rozvoj na┼íich slu┼żieb tvorbu pon├║k na mieru. Pr├ívnym z├íkladom je opr├ívnen├Ż z├íujem prev├ídzkovate─ża.
  Zobrazi┼ą cel├Ż odsek Zobrazi┼ą menej z odseku

  3. Kto m├í pr├şstup k va┼íim ├║dajom

  Prev├ídzkovate─ż m├┤┼że zdie─ża┼ą va┼íe ├║daje s tret├şmi stranami za nasledovn├Żch okolnost├ş: Va┼íe osobn├ę ├║daje m├┤┼żeme zdie─ża┼ą s in├Żmi tret├şmi stranami, ktor├ę konaj├║ v na┼íom mene, napr├şklad s poskytovate─żom slu┼żieb. V tak├Żchto pr├şpadoch m├┤┼żu tieto tretie strany pou┼ż├şva┼ą va┼íe osobn├ę ├║daje len na ├║─Źely op├şsan├ę vy┼í┼íie a iba v s├║lade s na┼íimi pokynmi. Zmluvne sme ich zaviazali, aby dodr┼żiavali bezpe─Źnostn├ę pokyny upravuj├║ce v z├íkone. K osobn├Żm ├║dajom bud├║ ma┼ą pr├şstup na┼íi zamestnanci. Pr├şstup maj├║ len t├ş, ktor├ş to pri svojej pr├íci potrebuj├║ na vy┼í┼íie uveden├ę ├║─Źely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazan├Ż povinnos┼ąou ml─Źanlivosti.

  Zobrazi┼ą cel├Ż odsek Zobrazi┼ą menej z odseku

  4. Umiestnenie va┼íich osobn├Żch ├║dajov

  Va┼íe osobn├ę ├║daje bud├║ umiestnen├ę v├Żlu─Źne v r├ímci Eur├│pskej ├║nie a Eur├│pskeho hospod├írskeho priestoru. Va┼íe ├║daje v na┼íich syst├ęmoch chr├ínime v najvy┼í┼íej mo┼żnej miere.

  5. Uchov├ívanie osobn├Żch ├║dajov

  Va┼íe osobn├ę ├║daje uchov├ívame na obmedzen├Ż ─Źas a tieto ├║daje bud├║ vymazan├ę, ke─Ć u┼ż nebud├║ potrebn├ę na ├║─Źely spracovania. Vo v├Ą─Ź┼íine pr├şpadov to znamen├í, ┼że uchov├íme va┼íe ├║daje po─Źas trvania V├í┼ího vz┼ąahu s nami. Pokia─ż je to mo┼żn├ę, ├║daje vyma┼żeme e┼íte po─Źas V├í┼ího vz┼ąahu s nami, ako n├íhle u┼ż nebud├║ potrebn├ę. V ka┼żdom pr├şpade, va┼íe osobn├ę z├íznamy vyma┼żeme najnesk├┤r do uplynutia z├íkonn├Żch leh├┤t po skon─Źen├ş zmluvn├ęho vz┼ąahu, pokia─ż legislat├şva nevy┼żaduje ich uchov├ívanie. Va┼íe osobn├ę ├║daje m├┤┼żeme spracov├íva┼ą po dlh┼íiu dobu po ukon─Źen├ş vz┼ąahu v pr├şpade pretrv├ívaj├║ceho pr├ívneho sporu alebo ak ste n├ím udelili povolenie na dlhodob├ę uchov├ívanie va┼íich osobn├Żch ├║dajov.

  6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

  Vo v├Ą─Ź┼íine pr├şpadov spracov├ívame va┼íe osobn├ę ├║daje na z├íklade toho, ┼że spracovanie je nevyhnutn├ę na ├║─Źely opr├ívnen├ęho z├íujmu, ktor├Ż sledujeme, na zmluvnom z├íklade alebo na z├íklade s├║hlasu v├ís ako dotknutej osoby. Svoj s├║hlas m├┤┼żete kedyko─żvek odvola┼ą preuk├ízate─żn├Żm ozn├ímen├şm na na┼íej web str├ínke. V mnoh├Żch pr├şpadoch budeme tie┼ż musie┼ą spracova┼ą va┼íe osobn├ę ├║daje na z├íklade z├íkonnej povinnosti v zmysle osobitn├ęho predpisu. V pr├şpade sprac├║vania na z├íklade s├║hlasu m├íte v┼żdy mo┼żnos┼ą svoj s├║hlas stiahnu┼ą.

  7. Pr├íva dotknut├Żch os├┤b

  Je d├┤le┼żit├ę, aby ste ch├ípali, ┼że ide o Va┼íe osobn├ę ├║daje, ktor├ę spracov├ívame a ┼że chceme, aby ste s t├Żm boli uzrozumen├ş. Aj ke─Ć na spracovanie Va┼íich osobn├Żch ├║dajov nepotrebujeme va┼íe povolenie, lebo n├ím to uklad├í z├íkon, alebo z├íkony spojen├ę s na┼íou zmluvou, v s├║vislosti so spracovan├şm Va┼íich osobn├Żch ├║dajov m├íte ve─ża pr├ív. Text hore V├ím odpovie na v├Ą─Ź┼íinu va┼íich ot├ízok.

  Pr├ívo na pr├şstup

  M├┤┼żete si vy┼żiada┼ą inform├ície o tom, ako spracov├ívame va┼íe osobn├ę ├║daje, vr├ítane inform├íci├ş o tom:

  Zobrazi┼ą cel├Ż odsek Zobrazi┼ą menej z odseku

  8. Kontaktn├ę ├║daje

  Ak m├íte ak├ęko─żvek ─Ćal┼íie ot├ízky t├Żkaj├║ce sa spracovania va┼íich osobn├Żch ├║dajov, m├┤┼żete n├ís kontaktova┼ą prostredn├şctvom na┼íej kore┼íponden─Źnej adresy uvedenej na na┼íej str├ínke www.demanovarezort.sk alebo mailom na info@demanovarezort.sk