Rekreačné poukazy

Využite Rekreačné poukazy od svojho zamestnávateľa
na pobyt v hodnote do 500 eur.

Ak ste vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov a odrobili ste v danej firme najmenej 24 mesiacov, máte nárok na Rekreačný poukaz od svojho zamestnávateľa. Poukaz si môžete uplatniť na najmenej dve prenocovania aj spolu s Vašou rodinou, a to aj u nás v rezorte.

Stačí ak nám pri rezervácii pobytu nahlásite meno osoby, na ktorú by mal byť doklad vystavený. My Vám vystavíme faktúru, ktorú si spätne dáte preplatiť zamestnávateľovi. Ten Vám preplatí 55% zo sumy, ktorú ste za pobyt zaplatili, maximálne však  275 eur za rok.

Pri akceptovaní Rekreačných poukážok spolupracujeme aj so spoločnosťami BenefitPlus a Boomer, ostatné karty nebudeme rešpektovať. 

 

Doplňujúce informácie k Rekreačným poukazom

  • Rekreačné poukazy sú v platnosti od 1. januára 2019.
  • Využiť ich viete na pobytové balíky, ktoré obsahujú najmenej dve prenocovania na území SR, pričom môžu zahŕňať aj stravovacie, prípadne aj ďalšie služby.
  • Po skončení pobytu musí zamestnanec preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky do tridsať dní predložením účtovných dokladov s označením mena zamestnanca.
  • Príspevok na rekreáciu sa vzťahuje iba na firmy s viac ako 49 zamestnancami.
  • Nárok má zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
  • Príspevok zamestnávateľa je vo výške 55 %, maximálne do sumy 275 eur ročne. Zvyšných 45% doplatí zamestnanec.
  • Príspevok na rekreáciu sa vzťahuje aj na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.

KONTAKT

recepcia@demanovarezort.sk
+421 918 929 444
+421 44 3241 510
Demänová Rezort
Demänová 584
031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: 49.05441 19.58006
Navigovať s Google maps